Personalul didactic și nedidactic 2017-2018

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul şcolar 2017-2018

DIRECTORI

prof. Popescu Dan, matematică, gr. I, director, profesor mentor, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Hacman Gabriel, socio-umane, gr. I, director adjunct, profesor mentor, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național

Consilier pentru proiecte şi programe educative

prof. Bocăneţ Carmen, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a XI-a D, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

LIMBA ROMÂNĂ

prof. Murariu Iulia, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a XII-a E, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Sofroni Simona-Maria, limba româna, gr. II, formator județean, profesor metodist

prof. Prodan Ramona-Liliana, limba română, gr. II, CCC

prof. Șandru Ionela-Andreea, limba română, gr. II, diriginte clasa a VIII-a A

prof. Vintilă Isabel Giorgiana, limba română, doctor în filologie, inspector școlar de specialitate, profesor mentor, formator județan

prof. Oniga Domnica, limba română, gr. I

prof. Ciubotaru Irina, limba română, doctor în filologie

MATEMATICĂ

prof. Scutaru Constantin, matematică, gr. I, diriginte clasa a XI-a A, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Monacu Vasile, matematică, gr. I, diriginte clasa a X-a C, profesor metodist, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Cimpoeşu Marinela-Cristina, matematică, gr. I, inspector școlar de specialitate, profesor metodist, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național 

prof. Moroşan Mara, matematică, gr. I, diriginte clasa a IX-a C

prof. Amorăriţei Cristian, matematică, gr. I, diriginte clasa a XII-a A, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Marchitan Marius, matematică, doctor în matematică

prof. Teodoreanu Maria, matematică, gr. I

prof. Duminică Traian, matematică, gr. I

prof. Alexa Raluca Crisantha, matematică, gr. I

LIMBA MODERNĂ 1 ENGLEZĂ

prof. Bucaciuc-Mracica Elisabeta, limba engleză, gr. I, diriginte clasa a VI-a A, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist

prof. Ardeleanu Gabriela, limba engleză, gr. I

prof. Popovici Doru Octavian, limba engleză, gr. I

prof. Savin Giosan Mariana, limba engleză, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a X-a F

prof. Grapini Sabina Lucia, limba engleză, definitivat, diriginte clasa a XI-a F

prof. Crețu Alina, limba engleză, gr. I

LIMBA MODERNĂ 2 GERMANĂ, FRANCEZĂ, SPANIOLĂ

prof. Grigoreanu Sofia, limba germană, gr. II, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist

prof. Garbaşevschi Vasile, limba franceză-limba engleză, gr. I, diriginte clasa a XII-a B

prof. Ştefanache Roxana-Valeria, limba franceză, gr. II, diriginte clasa a X-a E

prof. Perju Anda, limba spaniolă-limba engleză, gr. II

prof. Lucescu Alina, limba germană-limba engleză, gr.II, diriginte clasa a VII-a A

prof. Maftei Camelia Maria, limba germană-limba engleză, gr.II

FIZICĂ

prof. Amorăriţei Carmen Elena, fizică, gr. I, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, diriginte clasa a IX-a D, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național

prof. Golda Sorin, fizică, gr. I, profesor metodist

prof. Lungu Lucian, fizică, gr. I, profesor metodist

prof. Costan Costică, fizică, gr. I

CHIMIE

prof. Mihai Brînduşa, chimie, gr. I, diriginte clasa a XI-a E, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist

prof. Strugariu Aurelia, chimie, gr. I, diriginte clasa a XI-a C, profesor metodist

BIOLOGIE

prof. Constantineanu Carmen, biologie, gr. I, diriginte clasa a X-a A, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Scutaru Gabriela, biologie, gr. I, inspector şcolar general adjunct, profesor mentor, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Alexandriuc Camelia Suzana, biologie, gr. I, diriginte clasa a IX-a E

prof. Maslovschi Claudia Magdalena, biologie, gr. I

INFORMATICĂ şi T.I.C.

prof. Vlad Giorgie-Daniel, informatică, gr. I, inspector şcolar de specialitate, profesor metodist, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Petrişor Adrian, informatică, gr. I, diriginte clasa a X-a B, şef de catedră / coordonator de comisie metodică,profesor metodist, profesor mentor, formator național

prof. Marcu Ovidiu-Marian, informatica, gr. I, diriginte clasa a XI-a B

prof. Costineanu Veronica-Raluca, informatică, gr. I, diriginte clasa a IX-a B, profesor metodist

prof. Hatmanu Cristina-Mihaela, informatică, gr. I, diriginte clasa a XII-a C

prof. Marcu Daniela, informatică, gr. I, profesor metodist

ISTORIE şi GEOGRAFIE

prof. Petrişor Didina, istorie, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a XII-a F, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Dranca Bogdan-Mihai, istorie, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a IX-a A

prof. Constantineanu Gabriel, geografie, gr. I

prof. Epure Loredana, geografie, gr. I, diriginte clasa a V-a A

prof. Petcu Aurelia, geografie, gr. I

ŞTIINTE SOCIO-UMANE

prof. Harja Irina-Geanina, socio-umane, definitivat, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Dascălu Delia, socio-umane, gradul I, psiholog

prof. Rusu Daniel, socio-umane, gradul I

prof. Fîntînaru Elena Doina, socio-umane, stagiar

EDUCAŢIE FIZICĂ, ARTISTICĂ ŞI PLASTICĂ

prof. Cojocaru Adrian, educație fizică, gr. I, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Cojocaru Adriana-Gabriela, educaţie fizică, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a XII-a D

prof. Știrbu Maria, educaţie plastică, definitivat

EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI RELIGIE

prof. pr. Tablan Popescu Lucian-Ionuţ, educaţie muzicală, gr. II, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. pr. Hostiuc Gheorghe, religie, gr. I, profesor metodist

prof. pr. Hostiuc Gheorghe Florin, religie, gr. I, doctor în domeniul istorie, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional, diriginte clasa a X-a D

Personal Didactic-Auxiliar:

Boişteanu Ramona - Camelia, secretar șef I

Horduna Ana-Maria, secretar I

Dominte Corina, bibliotecar I

Nenec Gabriela, informatician IA

Dan Mihaiță-Aurelian, informatician I

Irimescu Liliana, laborant I

Barabaș Sanda, laborant IA

Contabilitate-financiar:

Păstru Anca - Simona, contabil șef, administrator financiar I

Senegeac Aurora, administrator financiar I

Choleva Constantin, administrator patrimoniu I

Personal Administrativ:

Zaharioae Maricica, îngrijitor I

Lazăr Mihaela-Maria, îngrijitor I

Hreniuc Victoria, îngrijitor I

Besiadescthi Gabriela Cristina, îngrijitor I

Ciubotaru Lenuța, îngrijitor I

Cibereac Liliana-Mihaela, îngrijitor I

Petrescu Ioan, paznic I

Spatariuc Vasile Ovidiu, muncitor întreținere I

Malancă Victor, muncitor întreținere I